Tävlingsvillkor

När du deltar i tävlingar hos GeekNinjas (geekninjas.se) godkänner du följande tävlingsvillkor.

  1. Vid deltagande i tävling godkänner tävlande att dess förnamn och bostadsort kan kommas att publiceras på sidan efter avslutad tävling.
  2. Vinnarna blir notifierade via den e-postadress som angivits tillsammans med tävlingsbidraget eller genom att direkt via postgång mottaga tävlingsvinst. Endast vinnarna blir notifierade.
  3. Bara ett tävlingsbidrag per person är tillåtet. Vid flera bidrag från samma person så kommer endast det första bidraget att gälla.
  4. Våra tävlingar är endast öppna för personer bosatta i Sverige om inget annat anges.

GeekNinjas (geekninjas.se) förbehåller sig rätten att ändra dessa villkoren om så anses vara nödvändigt.